โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสมัครงาน ดังนี้


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งดังนี้
พยาบาลวิชาชีพ (10 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิชาการสาธารณสุข (1 อัตรา)
- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนมัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 283 ถ.สุวรรณสร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร.0 3724 3018-20 ต่อ 184 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

Power By : SIAMHRM.COM | JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM