โรงพยาบาลตะกั่วป่า รับพนักงาน


โรงพยาบาลตะกั่วป่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

- พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ก.พ. 54


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM