พื้นที่โฆษณา ว๊าว!!! เด่นสะดุดตา ราคาประหยัด สุดคุ้ม ตรงตามเป้าหมาย สนใจติดต่อสอบถามค่ะ
หน้าแรก ข่าวแรงงาน บทเรียน HRM หางาน เรซูเม่ ติดต่อเรา
HR THAILAND HR THAILANDทำไมต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ทำไมต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
 
                การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์การ หรือแม้แต่ในระดับหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว ในขณะที่กระแสการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและไม่มีผู้ใดสามารถที่จะกำหนดได้ว่า เมื่อใดจะถึงจุดสิ้นสุดการพัฒนาของระบบเทคโนโลยี  เพียงแต่ได้มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม ทิศทางหรือรูปแบบไว้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้มนุษย์จำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตนให้เป็นคนที่ทันยุคทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ผู้นำจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่การพัฒนาและการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด   ดังนั้นคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของผู้นำในยุคนี้คือต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้เนื่องจากในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้  เพียงแค่ผู้นำย่ำเท้าอยู่กับที่ก็เท่ากับนำพาองค์กรถอยหลัง  ก้าวไม่ทันโลก  และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของผู้นำยุคนี้คือต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  และมีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าโดยพัฒนาศักยภาพของเขาเหล่านั้นในด้านความคิดและกระตุ้นให้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต   เพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง  ซึ่งจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละระดับขององค์กร  สามารถกำหนดและบริหารจัดการภารกิจของตน ได้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและรองรับนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่ง ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจิตใจเขาให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป      และร่วมกันนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้นำยุคใหม่ต้องสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้คิดเป็นทำเป็นและพัฒนาสู่  คิดดี ทำดีได้ในที่สุด
              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสว่า  “จะต้องพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ”  ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในปัจจุบัน   ทั้งนี้เนื่องจากคนหรือมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด เพราะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดงาน    และงานที่มีคุณภาพต้องเกิดจากคนที่มีคุณภาพ  นั่นคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะนำไปสู่งานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสร้างคุณค่าต่อผลผลิตหรือบริการ  ส่งผลต่อคุณค่าขององค์กร   (Corporate value)  จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
 
 
 
โดย : คนึงนิจ อนุโรจน์

ลงวันที่ 11/04/2007 10:13:35
จำนวนผู้ชม 1639 ครั้ง


ค้นหา :
ทำไมต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -: ฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรม walkrally Chapter By SiamHRM.com


สอบถามปัญหา | ติดต่อลงโฆษณา : sale[at]siamhrm.com | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล สยามเอชอาร์เอ็ม : 2-7809-7369-7 | เลขที่พานิชย์อิเลคทรอนิกส์: 0101549820078
SiamHRM.com ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สายด่วนติดต่อ: คณะบุคคล สยาม เอช อาร์ เอ็ม 081-672-1134 Fax : 02-279-1882
jobsiam.com freejobthai.com จ๊อบดูซี่ ดอทคอม