พื้นที่โฆษณา ว๊าว!!! เด่นสะดุดตา ราคาประหยัด สุดคุ้ม ตรงตามเป้าหมาย สนใจติดต่อสอบถามค่ะ
หน้าแรก ข่าวแรงงาน บทเรียน HRM หางาน เรซูเม่ ติดต่อเรา
HR THAILAND HR THAILAND ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:

ค้นหา ทั่วโลก : Google Custom Search
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( มรก.บุรีรัมย์ ) รับสมัครอาจารย์ 20 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( มรก.บุรีรัมย์ ) รับสมัครอาจารย์ 20 อัตรา : ข่าวสารแรงงาน ข่าวสารงานบุคคล ข่าวรับสมัครงาน By SiamHRM.com : งาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน ข่าวแรงงาน ในประเทศ ต่างประเทศ ข่าวประกันสังคม ข่าวสหภาพแรงงาน ข่าวสมัครงาน ข่าวงานราชการ ข่าว ข่าว HR ข่าว HRIT ข่าวสาร ผู้หางาน ข่าวสาร รับสมัครงาน ข่าวสาร ฝึกอบรม, สมัครงาน, สมัครงานราชการ, หางาน, ราชการ,งานข้าราชการ, งานราชการ, งานสถานศึกษา, พนักงานราชการ, เปิดรับ, เปิดสอบ, งานรัฐวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาจารย์อัตราจ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะครุศาสตร์) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา ดนตรีปฏิบัติ
2. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะ สื่อนฤมิต นิเทศศิลป์ เรคณิตศิลป์ ศิลปกรรม
3. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสังคมวิทยาการพัฒนา การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การวางแผนพัฒนาภูมิภาคและชนบท การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท
4. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชานิเทศศิลป์ ศิลปกรรม
5. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์)
- วุฒิปริญญาตรี/โท / เอก สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
6. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ หรือการรับรู้จาก-ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางภูมิศาสตร์
7. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา 1. ดนตรี (แขนงสากล) 2. มีประสบการณ์ด้านงานห้องบันทึกและเสียงคอมพิวเตอร์ดนตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์)
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ศึกษา
9. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญษตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
10. ตำแหน่งอาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์)
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์
11. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (คณะวิทยาศาสตร์) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาจุลชีววิทยา วิทยาการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
12. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์)
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
13. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (คณะวิทยาศาสตร์)
- วุฒิปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญษตรีทางสาธารณสุข มีประสบการณ์ทำงานทางสาธารณสุข
14. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน
15. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- วุฒิปริญญาโท สาขาปรัชญาศาสนา พระพุทธศาสนาจริยศาสตร์ศึกษา หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
- อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 7,550 บาท
- อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาโท 9,230 บาท
- อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก 11,130 บาท
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)ลงวันที่ 22/05/2008 11:27:47
จำนวนผู้ชม 4670
ครั้ง
ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน
แรงงานจีนทยอยกลับภูมิลำเนาฉลองตรุษจีน
มรภ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัคอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาลัย


สอบถามปัญหา | ติดต่อลงโฆษณา : sale[at]siamhrm.com | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล สยามเอชอาร์เอ็ม : 2-7809-7369-7 | เลขที่พานิชย์อิเลคทรอนิกส์: 0101549820078
SiamHRM.com ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สายด่วนติดต่อ: คณะบุคคล สยาม เอช อาร์ เอ็ม 081-672-1134 Fax : 02-279-1882

jobsiam.com freejobthai.com จ๊อบดูซี่ ดอทคอม