พื้นที่โฆษณา ว๊าว!!! เด่นสะดุดตา ราคาประหยัด สุดคุ้ม ตรงตามเป้าหมาย สนใจติดต่อสอบถามค่ะ
หน้าแรก ข่าวแรงงาน บทเรียน HRM หางาน เรซูเม่ ติดต่อเรา
HR THAILAND HR THAILAND ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:

ค้นหา ทั่วโลก : Google Custom Search
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี - โท 25 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี - โท 25 อัตรา : ข่าวสารแรงงาน ข่าวสารงานบุคคล ข่าวรับสมัครงาน By SiamHRM.com : งาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน ข่าวแรงงาน ในประเทศ ต่างประเทศ ข่าวประกันสังคม ข่าวสหภาพแรงงาน ข่าวสมัครงาน ข่าวงานราชการ ข่าว ข่าว HR ข่าว HRIT ข่าวสาร ผู้หางาน ข่าวสาร รับสมัครงาน ข่าวสาร ฝึกอบรม, สมัครงาน, สมัครงานราชการ, หางาน, ราชการ,งานข้าราชการ, งานราชการ, งานสถานศึกษา, พนักงานราชการ, เปิดรับ, เปิดสอบ, งานรัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายวิศวกรรม 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสุขาภิบาล หรือสิ่งแวดล้อม
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบน้ำประปาหรือระบบน้ำเสียอย่างน้อย 2 ปี
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
- สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
2. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายวิศวกรรม 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า/อีเล็กทรอนิกส์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในการสำรวจออกแบบ เขียนแบบรายงานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัติโนมัติ
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและควบคุมระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
- สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
3. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) (สำนักงานประปาของแก่น) 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า/อีเล็กทรอนิกส์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในการสำรวจออกแบบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและควบคุมระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม (ก.ว.)
- สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
4. วิศวกร 4 (เครื่องกล) (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายวิศวกรรม 1 อัตรา
5. วิศวกร 4 (เครื่องกล) (สำนักงานประปาเขต 8) จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
- มีความรู้และทักษะด้านระบบประปา
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
- สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
6. วิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรม สาขาชลประทาน/แหล่งน้ำ
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถด้านการสำรวจออกแบบแหล่งน้ำผิวดิน จัดหาแหล่งน้ำดิบ
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบฝ่ายอ่างเก็บน้ำ อย่างน้อย 2 ปี
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
- สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้
7. ผู้ตรวจสอบ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคคลในการตรวจสอบ
- มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาคสนามได้
8. ผู้ตรวจสอบ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการด้านวิศวกรรมของระบบประปา
- สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคคลในการตรวจสอบ
- มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และสามารปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาคสนามได้
9. ผู้ตรวจสอบ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในการสำรวจออกแบบ เขียนแยยรายงานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัติโนมัติ
- สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคคลในการตรวจสอบ
- มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาคสนามได้
10. นักบริหารงานทั่วไป 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายธุรการและพัสดุ (1) ฝ่ายกฎหมาย (1) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางบรรณารักษ์/ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
11. นักบริหารงานทั่วไป 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางศิลปกรรม/นิเทศศิลป์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบสื่อได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ปี
12. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายค่าตอบแทน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางการเงิน/การเงินการธนาคาร
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
- มีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
13. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายวางแผน (1) สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจทุกสาขา
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ติดตาม จัดทำแผนรวมองค์กร วิเคราะห์ขอมูลและสร้างข้อมูลประกอบการวางแผน
14. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สำนักงานใหญ่) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้
15. เศรษฐกร 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ การวางแผน และการวิเคราะห์และประมวลข้อมูล
16. บุคลากร 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโททางบริหารทรัพยากรมนุษย์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรการบริหารทรัยากรมนุษย์
- มีทักษะการนำเสนอ และการวางแผน
17. บุคลากร 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์
18. นักวิทยาศาสตร์ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดฝ่ายทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา/จุลชีววิทยา/เคมี
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพน้ำและทักษะด้านการระบบประปา
- มีความรู้และทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการ
19. นักนิเทศสัมพันธ์ 4 (สำนักงานใหญ่) สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความสารคดี จัดทำสื่ออย่างน้อย 2 ปี
หมายเหตุ คุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.ได้รับรองไว้แล้วกรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกันกับประกาศเพื่อสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณสมบัติที่เที่ยบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัครด้วย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นเอกสารสมัครสอบคัดเลือก(พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง) ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ กองการเงินการประปาส่วนภูมิภาค หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พร้อมธนาณัติในนาม ''''ผู้อำนวยการกองการเงินการประปาส่วนภูมิภาค'''' สั่งจ่าง ณ ปณ.หลักสี่ และจ่าหน้าซองถึง ''''ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค'''' เลขที่ 72 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กทม.10210 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.pwa.co.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551ลงวันที่ 22/05/2008 11:26:52
จำนวนผู้ชม 2487
ครั้ง
ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน
แรงงานจีนทยอยกลับภูมิลำเนาฉลองตรุษจีน
มรภ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัคอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาลัย


สอบถามปัญหา | ติดต่อลงโฆษณา : sale[at]siamhrm.com | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล สยามเอชอาร์เอ็ม : 2-7809-7369-7 | เลขที่พานิชย์อิเลคทรอนิกส์: 0101549820078
SiamHRM.com ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สายด่วนติดต่อ: คณะบุคคล สยาม เอช อาร์ เอ็ม 081-672-1134 Fax : 02-279-1882

jobsiam.com freejobthai.com จ๊อบดูซี่ ดอทคอม