พื้นที่โฆษณา ว๊าว!!! เด่นสะดุดตา ราคาประหยัด สุดคุ้ม ตรงตามเป้าหมาย สนใจติดต่อสอบถามค่ะ
หน้าแรก ข่าวแรงงาน บทเรียน HRM หางาน เรซูเม่ ติดต่อเรา
HR THAILAND HR THAILAND ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:

ค้นหา ทั่วโลก : Google Custom Search
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ : ข่าวสารแรงงาน ข่าวสารงานบุคคล ข่าวรับสมัครงาน By SiamHRM.com : งาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน ข่าวแรงงาน ในประเทศ ต่างประเทศ ข่าวประกันสังคม ข่าวสหภาพแรงงาน ข่าวสมัครงาน ข่าวงานราชการ ข่าว ข่าว HR ข่าว HRIT ข่าวสาร ผู้หางาน ข่าวสาร รับสมัครงาน ข่าวสาร ฝึกอบรม, สมัครงาน, สมัครงานราชการ, หางาน, ราชการ,งานข้าราชการ, งานราชการ, งานสถานศึกษา, พนักงานราชการ, เปิดรับ, เปิดสอบ, งานรัฐวิสาหกิจ

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและพิมพ์เอกสาร

------------------------------------------

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะจ้างบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและพิมพ์เอกสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งอัตราค่าจ้างและระยะเวลาจ้าง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและพิมพ์เอกสาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,740 บาท จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2551) และไม่จ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและพิมพ์เอกสาร จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางด้านพณิชยการ มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ใช้ Interner เป็น และสามารถใช้โปรแกรม WORD, EXCEL และ POWER POINT

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 57/20 หมู่ที่ 2 ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3524-1119 อยู่ด้านหลังอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการพร้อมด้วยหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป

- หลักฐานแสดงพื้นความรู้ ได้แก่ สำเนาใบสุทธิหรือใบประกาศนียบัตร แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบรับรองแพทย์

- สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส สด.9 สด. 10 ในเปลี่ยนชื่อ

4. วัน เวลา และสถานที่สอบ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบให้ทราบในวันที่ 2 มิถุนายน 2551

5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งและจะประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบุคลิกภาพอย่างลงวันที่ 22/05/2008 11:24:39
จำนวนผู้ชม 565
ครั้ง
ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน
แรงงานจีนทยอยกลับภูมิลำเนาฉลองตรุษจีน
มรภ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัคอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาลัย


สอบถามปัญหา | ติดต่อลงโฆษณา : sale[at]siamhrm.com | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล สยามเอชอาร์เอ็ม : 2-7809-7369-7 | เลขที่พานิชย์อิเลคทรอนิกส์: 0101549820078
SiamHRM.com ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สายด่วนติดต่อ: คณะบุคคล สยาม เอช อาร์ เอ็ม 081-672-1134 Fax : 02-279-1882

jobsiam.com freejobthai.com จ๊อบดูซี่ ดอทคอม