พื้นที่โฆษณา ว๊าว!!! เด่นสะดุดตา ราคาประหยัด สุดคุ้ม ตรงตามเป้าหมาย สนใจติดต่อสอบถามค่ะ
หน้าแรก ข่าวแรงงาน บทเรียน HRM หางาน เรซูเม่ ติดต่อเรา
HR THAILAND HR THAILAND

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 5 : การเขียนแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ

 

ขั้นตอนที่ 5 :  การเขียนแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
                        ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะได้มาซึ่งแผนการจัดการทรัพยากรบุคคล
 
วิธีดำเนินการ
 
-     พัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักหลายๆกิจกรรม แต่ละกิจกรรมจะจ้องสะท้อนขอบเขตหลักของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องดำเนินเช่น การฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น รวมไปถึงแต่ละหน่วยงานขององค์กรก็จะต้องมีกลุ่มกิจกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
 
 
 
องค์ประกอบของแต่ละกิจกรรมในแผนงาน
 
-      ความสำคัญทางกลยุทธ์ของกิจกรรม : อธิบายภูมิหลังของกิจกรรม รวมไปถึงต้องอธิบายว่าทำไมกิจกรรมนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
-     วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เขียนเป้าหมายของกิจกรรม โดยระบุให้ชัดเจนว่ากิจกรรมนี้สร้างผลสัมฤทธิ์อะไรที่มีผลกระทบต่อองค์กร
-         การให้ข้อเสนอแนะกิจกรรม โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนถึงวิธีปฏิบัติว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
 
 
ตัวอย่าง
 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และการวัดผลด้านทรัพยากรบุคคล
 
 
 
ด้าน  Hard HRM
 
เป้าหมายที่ 1 : ประสิทธิภาพการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
ดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์
ดัชนีฐาน
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
47
48
49
50
51
1. ความคุ้มค่าของระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 
1.1 ทบทวนและปรับปรุง ระบบการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
- การคืนทุน (ROI)
จากโครงการพัฒนาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
1.2 พัฒนาระบบ Competency Based Training (CBT)
- ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ได้ตามมาตรฐาน / เกินกว่ามาตรฐาน
 
45
65
75
80
85

 
 
 
ตัวอย่าง
 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และการวัดผลด้านทรัพยากรบุคคล
 
 
ด้าน  Soft HRM
เป้าหมายที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากร

วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
ดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์
ดัชนีฐาน
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
47
48
49
50
51
1. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการของบุคลากร
1.1 การพัฒนาตัวแบบขีดความสามารถด้านการจัดการ(Managerial Competency Model)
 
- ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถของบุคลากร ได้ตามมาตรฐานขององค์กร
 
 
 
 
 
 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการ (Management Development Program)
 
- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการจัดการ
 
 
 
 
 


 
         
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
 
 ลงวันที่ 05/04/2006 10:46:26
จำนวนผู้ชม 2869 ครั้ง


ค้นหา :
การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 5 : การเขียนแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ -: สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ งาน HR By SiamHRM.com


สอบถามปัญหา | ติดต่อลงโฆษณา : sale[at]siamhrm.com | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล สยามเอชอาร์เอ็ม : 2-7809-7369-7 | เลขที่พานิชย์อิเลคทรอนิกส์: 0101549820078
SiamHRM.com ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สายด่วนติดต่อ: คณะบุคคล สยาม เอช อาร์ เอ็ม 081-672-1134 Fax : 02-279-1882
jobsiam.com freejobthai.com จ๊อบดูซี่ ดอทคอม