พื้นที่โฆษณา ว๊าว!!! เด่นสะดุดตา ราคาประหยัด สุดคุ้ม ตรงตามเป้าหมาย สนใจติดต่อสอบถามค่ะ
หน้าแรก ข่าวแรงงาน บทเรียน HRM หางาน เรซูเม่ ติดต่อเรา
HR THAILAND HR THAILANDค้นหา ประกาศ ตำแหน่งงาน ฟรี!!
บริการ ประกาศตำแหน่งงาน โฆษณางาน และ ค้นหา ใบสมัคร ประวัติผู้สมัครงาน ฟรี ไม่มีข้อจัดการใช้งาน ลงทะเบียนใช้งานคลิกที่นี่


การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : หลักการของการประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมในการสัมภาษณ์งานการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : หลักการของการประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมในการสัมภาษณ์งาน -: บทเรียน ออนไลน์ เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Chapter By SiamHRM.com
การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : หลักการของการประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมในการสัมภาษณ์งาน
 
        การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างมุ่งให้เกิดความได้มาตรฐานของการประมวลผลข้อมูลเชิงพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์อย่างเสมอหน้าไม่เลือกปฏิบัติ ดังนั้น ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงหลักการของการประมวลข้อมูลเชิงพฤติกรรมได้ดังนี้
 
1.  ให้ความยุติธรรม  (fairness) แก่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกคนอย่างเสมอภาค
 
2. โปร่งใส (transparent) กรรมการต้องสามารถอธิบายย้อนหลังให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจได้ว่าทำไมถึงให้คะแนนแก่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์แต่ละคนเช่นนั้นจากข้อมูลเชิงพฤติกรรมในการบันทึกของตน
 
3.  ตรวจสอบได้ (verifiable)  จากการเก็บข้อมูลประเมิน บันทึกไว้เป็นหลักฐานทำให้เอื้อต่อการเปรียบเทียบการให้คะแนนแต่ละครั้งของกรรมการ และสามารถหาความสอดคล้องในการประเมินของกรรมการแต่ละคนต่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คนเดียวกัน รวมทั้งการหาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของการสัมภาษณ์เมื่อเทียบกับตัวแปรเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่เสนอให้งาน โดยทำไว้อย่างมีหลักฐาน
 
4. เป็นประชาธิปไตย (democratic) ผลการประเมินจะมิใช่การชี้นำของกรรมการคนใดคนหนึ่ง แต่ละเป็นผลของความเห็นร่วมกันของคณะกรรมการที่ดำเนินการอย่างเปิดเผย รับฟังความคิดเห็นด้านบวกด้านลบเกี่ยวกับผู้สมัครทุกคนจากกรรมการผู้ทำการสัมภาษณ์ก่อนจัดอันดับเสนอให้งานแก่ผู้รับการสัมภาษณ์ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม
 
5. เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (participatory) กรรมการทุกคนมีสิทธิประเมินทุกมิติที่ประเมินโดยกรรมการสัมภาษณ์ แม้จะได้รับมอบหมายให้ซักถามบางมิติ ก็ตาม
 
6. ชี้แจงปกป้องตนได้ (defensible)  หากมีการร้องเรียนจากผู้สมัครหรือผู้เสียหายใดๆ อาทิ ตามพระราชบัญญัติข่าวสารข้อมูล หน่วยงาน ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัท ขององค์การที่รับผิดชอบดำเนินการสัมภาษณ์นั้นสามารถที่จะอธิบาย แก้ต่างให้แก่ผู้เสียหาย หรือศาลให้รับฟังได้อย่างมีเหตุผล ยืนยันถึงขั้นตอนการดำเนินการต่างๆได้
 
 
 
 
 

 
อ้างอิงจาก : การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง  ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 3
โดย :  ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
 
 
 
 
 

ลงวันที่ 13/02/2007 09:57:17
จำนวนผู้ชม 4281 ครั้ง


ค้นหา :สอบถามปัญหา | ติดต่อลงโฆษณา : sale[at]siamhrm.com | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล สยามเอชอาร์เอ็ม : 2-7809-7369-7 | เลขที่พานิชย์อิเลคทรอนิกส์: 0101549820078
SiamHRM.com ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สายด่วนติดต่อ: คณะบุคคล สยาม เอช อาร์ เอ็ม 081-672-1134 Fax : 02-279-1882
jobsiam.com freejobthai.com จ๊อบดูซี่ ดอทคอม