พื้นที่โฆษณา ว๊าว!!! เด่นสะดุดตา ราคาประหยัด สุดคุ้ม ตรงตามเป้าหมาย สนใจติดต่อสอบถามค่ะ
หน้าแรก ข่าวแรงงาน บทเรียน HRM หางาน เรซูเม่ ติดต่อเรา
HR THAILAND HR THAILANDค้นหา ประกาศ ตำแหน่งงาน ฟรี!!
บริการ ประกาศตำแหน่งงาน โฆษณางาน และ ค้นหา ใบสมัคร ประวัติผู้สมัครงาน ฟรี ไม่มีข้อจัดการใช้งาน ลงทะเบียนใช้งานคลิกที่นี่


ศัพท์เฉพาะในการวิเคราะห์งานศัพท์เฉพาะในการวิเคราะห์งาน -: บทเรียน ออนไลน์ เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Chapter By SiamHRM.com
ศัพท์เฉพาะในการวิเคราะห์งาน
 
ก่อนที่จะศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะบางคำ (Terminology) ซึ่งเกี่ยวกับงานเสียก่อนดังต่อไปนี้
 
1. กิจกรรมย่อย (Element)
คือ ส่วนที่เล็กที่สุดของงานที่บุคคลต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นรายละเอียดของวิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคในการปฏิบัติจัดทำ เพื่อก่อให้เกิดภารกิจและหน้าที่ต่อไป เช่น จัดเรียงเอกสารเข้าแฟ้ม
 
2. ภารกิจ (Task)
คือ กิจกรรมต่างๆที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเริ่มทำตั้งแต่ต้นจนจบ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดผลงานขึ้นมา เช่น จัดแฟ้ม พิมพ์จดหมาย ทำใบเบิกวัสดุ เป็นต้น
 
3. หน้าที่ (Duty)
คือ จำนวนภารกิจหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามลำดับที่บุคคลในตำแหน่งต่างๆ จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง เช่น เก็บและค้นหาเอกสาร ดูแลเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น
 
                4. ตำแหน่ง (Position)
                ประกอบด้วยภารกิจและกิจกรรมย่อยต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะงานที่มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดไปปฏิบัติ เช่น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 
                5. งาน (Job)
                คือ กลุ่มของหน้าความรับผิดชอบเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และอยู่ในระดับเดียวกัน ที่มีปริมาณมากและอาจจัดแบ่งเป็นตำแหน่งต่างๆ เพื่อมอบหมายให้บุคคลหลายคนปฏิบัติ
 
                6. กลุ่มงาน (Job Family)
                ประกอบด้วยงานหลายงานที่รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยที่งานนั้นต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือมีคุณสมบัติสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น กลุ่มนักฟุตบอล กลุ่มนักบาสเกตบอล เป็นต้น
 
                7. อาชีพ (Occupation)
                ประกอบด้วยกลุ่มงาน (Group of  Jobs) ซึ่งมีประเภทงานคล้ายกันที่มีอยู่ในองค์การหรือหน่วยงาน และมีสายอาชีพนี้เป็นสากล เช่น อาชีพพนักงานบัญชี อาชีพแพทย์ อาชีพรับราชการ เป็นต้น
 
                8. สายอาชีพ (Occupation Line)
                สายอาชีพเป็นชนิดของงานที่ปรากฏอยู่ในธุรกิจต่างๆ ดังตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาได้มีหน่วยงานหนึ่ง คือ The United States Employment Service ทำการสำรวจและให้คำจำกัดความอาชีพต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาไว้ และรวบรวมเป็น Dictionary of  Occupation Titles และได้จัดทำคำอธิบายความหมายของงานในสายอาชีพในอุตสาหกรรมต่างๆ ไว้ด้วย สำหรับราชการไทย ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสายอาชีพในราชการไว้ (เพ็ญศรี รายวานนท์ 2537:59)
 
                9. อาชีพถาวร (Career)
                คือ ตำแหน่งงานหรืออาชีพที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ทำมาตลอดชีวิตการทำงานของเขา
 
 
ที่มาจาก : การวิเคราะห์งาน โดย สุภาพร พิศาลบุตร

ลงวันที่ 20/07/2006 21:08:48
จำนวนผู้ชม 3349 ครั้ง


ค้นหา :สอบถามปัญหา | ติดต่อลงโฆษณา : sale[at]siamhrm.com | สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี คณะบุคคล สยามเอชอาร์เอ็ม : 2-7809-7369-7 | เลขที่พานิชย์อิเลคทรอนิกส์: 0101549820078
SiamHRM.com ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สายด่วนติดต่อ: คณะบุคคล สยาม เอช อาร์ เอ็ม 081-672-1134 Fax : 02-279-1882
jobsiam.com freejobthai.com จ๊อบดูซี่ ดอทคอม